Wie is Kees?

Kees is onze Keigoede Economisch Expert Sociaal domein, die samen met 12 andere collega’s voor u klaar staat. U kunt Kees eenvoudig bereiken via de mail, telefoon of Whatsapp.
Weer een zorg minder.

Succesvol contracteren van zorgaanbieders

- zo beheerst u de risico's

Sinds de decentralisatie van de zorg staat u jaarlijks voor een opdracht die buitengewoon complex te noemen is. U zult weer de contracten met zorgaanbieders onder de loep moeten nemen, om ze te verlengen of om nieuwe te sluiten. Mogelijk heeft u te maken met veel meer partijen dan voorheen. Voor de hulp bij het huishouden en de onderdelen die gedecentraliseerd zijn naar de Wmo en de Jeugdwet, hoeveel zorgaanbieders dingen er niet naar uw opdracht? Hoe beoordeelt u de financiële risico’s, de soliditeit en continuïteit van al deze partijen, terwijl het draait om miljoenen? En hoe achterhaalt u of een zorgaanbieder bestand is tegen een noodgedwongen afname van het budget?

Met ons model Kees - niet langer uw zorg

U hoeft niet langer al die financiële gegevens zelf te verzamelen en uit te pluizen, wat voor u toch behoorlijk tijdrovend moet zijn. Laat dit onderzoek aan Kees over. Wij hebben fijnmazige programmatuur ontwikkeld om elke zorgaanbieder plus de benchmark snel voor u in beeld te krijgen. Gloednieuw, speciaal voor het beoordelen van de zorgaanbieders.

Compact, inzichtelijk en altijd actueel

Een integraal model dat u allereerst veel tijd bespaart, maar dat niet alleen. Onze rapporten zijn geen lijvige dossiers maar zo compact mogelijk: in een oogopslag inzicht in de economische en financiële positie, onderbouwd met inzichtelijke tabellen en grafieken, met een duiding in heldere taal die aangeeft welke risico’s u al dan niet loopt. Daarmee bieden onze rapporten u zicht op de vragen die u in gesprek met elke zorgaanbieder zou kunnen stellen. Ook wijzen ze op acties die u kunt ondernemen als ingrijpen geboden is, en dat twaalf maanden lang.

Risicobeheersing

- in drie ijzersterke stappen

stap 1.

Analyseren,
dat doen wij

U hoeft alleen maar door te geven van welke zorgaanbieders u een perfect financieel beeld wil hebben, en wat hierbij uw specifieke aandachtspunten zijn. Is voor u bijvoorbeeld van belang dat een zorgaanbieder innovatief is, of efficiënt, dan nemen wij ook dat mee in ons onderzoek. Hiertoe analyseren onze financiële experts de jaarrekeningen per zorgaanbieder. En om deze financiële informatie te toetsen aan de actualiteit, nemen we in onze beschouwing ook nieuwsfeiten mee uit kranten en uit alle vakliteratuur.

stap 2.

Strategie bepalen,
dat doen we samen

De rapporten bevatten bij alle tabellen en grafieken een duiding in heldere taal. Een compact rapport per zorgaanbieder, plus hun positie in de benchmark. Daarmee bieden wij u inzicht in de solvabiliteit, liquiditeit, personeelskosten, netto marge en kostenstructuur, en ook in de structuur van de concerns en in mogelijke financiële consequenties van hun toekomstplannen. Dat alles per zorgaanbieder én in onderlinge vergelijking.

stap 3.

Bijblijven,
dat doen we samen

Optimale risicobeheersing betekent niet alleen dat u de juiste contracten weet te sluiten, maar ook dat u de vinger aan de pols houdt. Ook dat doen wij voor u. Twaalf maanden lang houden wij de door u gecontracteerde zorgaanbieders in de gaten, financieel. We zorgen voor updates van de rapportages, maar wat vooral voor u van belang is, we slaan alarm als dat nodig is.

Beter konden we niet bedenken